Asas Penubuhan

clipart-7.png

Objektif Penubuhan

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Koperasi yang mengutamakan anggota dan bersama-sama memacu kemajuan ke arah matlamat untuk muncul sebagai antara koperasi kredit terbaik di negeri Pahang Darul Makmur.

Misi

Membangunkan koperasi yang efisien dan aktif dalam aspek kewangan dan kebajikan, meningkatkan taraf sosio-ekonomi anggota menerusi pengukuhan tadbir urus berlandaskan ketulusan, nilai-nilai murni dan prinsip-prinsip koperasi

Prinsip Koperasi