Anggota Lembaga

Koperasi ini ditadbir oleh 12 orang Anggota Lembaga Koperasi dan dilantik semasa Mesyuarat Agung Perwakilan.

12 orang Anggota Lembaga terdiri daripada Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan 9 orang Anggota Lembaga.